Hva er friidrett? 

Friidrett er en idrett der man konkurrerer i løp, hopp- og kastøvelser. Det er flest løpsøvelser, men det er også mange forskjellige kast- og hoppøvelser. Nesten alle øvelsene i friidrett er individuellemen når man løper stafett er man et lag.                        

Friidrett foregår stort sett utendørs. En friidrettsbane består av en 400m lang løpebane som har 2 langsider og 2 svinger. Denne banen er igjen delt i 6-8 løpebaner. Overflaten på en friidrettsbane er oftest tartandekke.