Det var Berit som kom på tanken om en tursti rundt det vakre vannet.

- Jeg nevnte at de jo hadde fått tursti på Tverdalsøya, og at vi helst skulle hatt en sti her ved Vatnebu også, erindrer hun.

- Berit sådde frøet for seks år siden, forteller Steinar Storm-Olsen.

- Men det er takket være min kjære nabo, Steinar, at turstien ble til virkelighet, sier Berit.

Steinar ble nemlig leder av Foreningen for etablering av gangvei rundt Vindkollvannet (FGV). Dette er en selvstendig gruppe under Flosta IL.

For åtte år siden kunne FGV åpne den første delen av turstien. Og etter cirka 3.000 dugnadstimer ble den komplette løypa altså åpnet onsdag.

Steinar opplyste at rundt 20 kvinner og menn i alderen 60-80 år har utgjort den entusiastiske dugnadsgjengen som har fått turstien på plass.

Han fremhevet også samarbeidet med Arendal kommune.

- Det har vært alfa og omega, med hjelp til kalkyler, innkjøp til gode priser og et særdeles hjelpsomt team fra anleggsavdelingen, sa Steinar.

Lederen av FGV fremhevet også Arnt Einar Bråten, som har bidratt med et imponerende antall timer bak spakene i gravemaskin.

- Han håndterer gravemaskinen som vi håndterer kniv og gaffel!

Også kassereren i FGV, Halfdan Nærø, ble trukket frem.

- Ikke bare har han vært kasserer og stått for alle søknader om økonomisk støtte - og fått det! Halfdan er også kunstneren bak alle trefigurene vi finner langs turstien, påpekte Steinar.

Selve turstien er cirka 1.700 meter lang. Når man inkluderer gang- og sykkelstien, får man en fin runde på cirka to kilometer.